Jak řídíme výrobu

Výrobu látek, z nichž se vyrábějí houpací sítě, zahájili jsme v době, kdy Španělé uváděli na trh kolovrátky pro ruční tkaní. Přestože v některých místech se ty nové vynálezy ujaly, stále existovali řemeslníci, kteří pokračovali v tradičních způsobech výroby látek; sušili nitě na slunci, rozvěšovali nitě a tkali je ručně. K práci vždy používali stejné nástroje, jako jejich předkové: přadleny, člunky, česáky a jiné. Nitě, z nichž se vyráběly látky, neobsahovaly aminokyseliny a byly velmi odolné.

Dohlížíme na proces navrhování látek, pořizování surovin pro výrobu, dodávání nezbytných materiálů pro místní lídry. Oni distribuují materiály mezi ostatními řemeslníky, kteří bydlí v malých, organizovaných společnostech. Jakmile jsou látky hotové, lídři ověřují jejich kvalitu a skladují je. Jednou za týden mistr dodává konečný výrobek do firmy, kde se provádí měření, vážení a kontrolu kvality.
 

Další informace

Počátky

Tradice spojené s výrobou houpacích sítí Koala sahají do roku 1974. Středoameričtí řemeslníci, kteří pracovali v té době, velmi dobře znali ...

Otevření se světu

V současné době houpací sítě Koala jsou rozpoznatelné na celém světě. Při jejich výrobě je zaměstnaných cca. 200 řemeslníků na venkově. ...

Sociální zodpovědnost: příroda, životní prostředí a řemeslníci

Naše zboží je vyráběno ve venkovských oblastech Jižní Ameriky. Ruční výroba eliminuje problém vzniku nečistot, a tím je příznivější ...

Místo původu výrobku

Místní obyvatelé pěstovali bavlnu a získávali barvu indigo již v době před Španěly. Díky tomu byli schopni ručně zpracovávat látky. Naučili ...

Jak řídíme výrobu

Výrobu látek, z nichž se vyrábějí houpací sítě, zahájili jsme v době, kdy Španělé uváděli na trh kolovrátky pro ruční tkaní. Přestože v ...

Instagram #koalahammock